Onze school

Schooluren en opvang

Schooluren

                              Voormiddag             Namiddag

maandag                08.30 - 12.05          13.30 - 15.30

dinsdag                  08.30 - 12.05          13.30 - 15.30

woensdag              08.30 - 12.05          13.30 - 15.30

donderdag             08.30 - 12.05          13.30 - 15.30

vrijdag                    08.30 - 12.05          13.30 - 15.30


Onze kleuters kunnen opgehaald worden om 12.00 uur in de voormiddag en 15.25 uur in de namiddag. 

 

Opvang

 

 • Het gemeentebestuur van Puurs-Sint-Amands werkt samen met Ferm Kinderopvang vzw om de buitenschoolse opvang te organiseren. De buitenschoolse kinderopvang Ferm voorziet opvang voor kleuters en lagere schoolkinderen in drie vestigingen waaronder één te Oppuurs in de Kattestraat 45. Tijdens het schooljaar is Ferm Kinderopvang open van
  7.00 u tot 8.15 u en van einde schooltijd tot 18.30 uur. 
   
 • Op schoolvrije dagen en tijdens vakanties is Ferm Kinderopvang doorlopend open
  van 7.00 u tot 18.30 u. 
   
 • Informatie over de uurregeling, de tarieven en inschrijving zijn te verkrijgen
  bij de coördinator 052/21 97 04 of e-mail : bko.puurssintamands@samenferm.be
   
 • Je kind is pas geldig ingeschreven en verzekerd als volgende formulieren in de opvang bezorgd werden :
  • een volledig ingevulde inschrijvingsfiche
  • een kindfiche met kleefstrookje van de mutualiteit
  • vanaf 2 kinderen in het gezin : een bewijs van de kinderlast
    
 • Voor vakantie en snipperdagen is nog een aparte inschrijving nodig. Hiervan krijg je steeds tijdig bericht.