Wie zijn we

Schoolraad

Wat is de schoolraad?
 

Een schoolraad is verplicht in iedere school. De schoolraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode. De huidige mandaatperiode loopt van april 2021 tot april 2025.
In de schoolraad situeren wij het zwaartepunt van de formele inspraak op de school. De schoolraad bestaat uit vertegenwoordigers van ouders, personeel en de lokale gemeenschap.

 

Wat doet de schoolraad?

 

De schoolraad overlegt met de directeur en het schoolbestuur. Het overleg of advies gaat over geplande of te plannen beslissingen die personeel, ouders of leerlingen aanbelangen.

In onze school zijn de afgevaardigden: 

Ouders:  Yves Defossé - Andreas De Beleyr - Yannick Verheyden


Personeel:  Marjan De Borgher - Nancy Maes - Elke Van Hoyweghen


Lokale gemeenschap:  Reinhilde Daelemans - Ingrid Van den Sande - Geert Wouters (voorzitter)


Schoolbestuur: Els Vos - Ludwig Mignolet

Directie:  Ivo Lenaerts